Анотація курсу «STUDIA UNIVERSITATIS»: ФІЛОСОФІЯ І СВОБОДА

доц. Перепелиця О.М., ст. викл. Шильман М.Є.

 

Курс передбачає ознайомлення студентів з філософськими підґрунтями великих освітніх проектів, що розверталися в контексті європейської історії, технологіями виховання та становленням університетської діяльності.

Будуть розглянуті наступні питання: культурна практика пізнання й освіти; пізнання як чеснота; виховання та філософський пошук; платонівська академія як інституція; університетське знання; універсальні засади пізнавальної діяльності; специфіка середньовічного університету; ідея університету; університетська ідеологія; університет як модерний проект; знання в контексті «просвітництва»; «наукова революція» та енциклопедизм; мудрість та соціальні інституції; теорія і практика свобідного університету; тема свободи в університетської філософії; філософське підґрунтя «спору факультетів»; університет, публічність філософії та свобода; взаємини освіти, знання та влади; університет та громадське суспільство; сучасні трансформації ідеї університету.

 

1. Ідентифікація: «STUDIA UNIVERSITATIS»: ФІЛОСОФІЯ І СВОБОДА

2. Опис, зміст курсу, складові теми

Модуль 1.

Тема 1. Ідея «Університету» від античності до сучасності. Освітні проекти Академії, Енциклопедії та Університету

Тема 2. Трансформація поняття «університетське знання». Людина що пізнає у різних соціальних станах

Тема 3. Інституалізація мудрості та технології виховання

Модуль 2.

Тема 4. Людина Просвітництва і свобідний Університет

Тема 5. Університетська діяльність між волею до влади і волею до пізнання

Тема 6. Університет як дистрибуція свободи

3. Рівень.

А. Попередні знання: філософія, культурологія, соціологія.

Б. Цілі і завдання: Дати уявлення про становлення традицій навчання/освіти, свобідного мислення та ідеї Університету. Студенти повинні усвідомлювати місце та роль університету в формуванні свобідної освіченої особистості.

В. Бібліографія:

Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т.: Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1983, -- Т. 4. – С. 375-644.

Беньямин В. Озарения: Пер. с нем. – М.: Мартис, 2000. – 376 с.

Кант И. Спор факультетов // Кант И. Сочинения: в 8 т. – .7. –М.: Чоро, 1994.–С. 57-136.

Платон Государство // Платон Собр. соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1994. – Т. 3. – С. 79-420.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет: Пер. с фр. – М.: Касталь, 1996. – 448 с.

Шелер М. Университет и народный университет // Логос. – 2005. – № 6 (51). – С. 60-97.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад: к.філос.н. Шильман М., к.філос.н. Перепелиця О.

6. Тривалість. 72 г., 36 г. лекцій і семінарів.

7. Курс 3.

8. Лекції 2 години на тиждень, письмова робота

9. Оцінювання: залік за ECTS.

10. Мова викладання: російська.

 

Rambler's Top100
Hosted by uCoz