У Ч Е Б Н Ы Е    М А Т Е Р И А Л Ы


    ФІЛОСОФІЯ
(Факультет іноземних мов, II курс, робоча програма)       
    Философия (
Факультет иностранных языков, II курс)

Історія філософії. Античність та Середньовіччя / за ред. Умберто Еко та Рікардо Федріги (2021) (зміст)
У. Еко Чому філософія?
Зародження філософської думки. Фалес. Анаксімандр та Анаксімен. Міфологія та міфи.
Піфагор та піфагорійці. Парменід та Зенон.
Геракліт та Емпедокл. Анаксагор та Демокріт.
Софісти. Сократ.

Традиція шкіл молодших сократиків.

Тексти до семінарських занять:
Платон
Арістотель
Кант
Гегель

Дж. Реале, Д. Антисери Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х тт. (2001)
том 1: Античность,
том 2: Средневековье,
том 3: От Возрождения до Канта,
том 4: От романтизма до наших дней

История философии \ под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. (2005)
Марков Б.В. Философия. Учебное пособие. (2003)

       Тексты к семинарским занятиям 2020 PDF
       Тексты к семинарским занятиям 2020 EPUB    АКАДЕМІЧНІ ПРАКТИКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ПИСЬМА
(Філософський факультет, III курс, робоча програма)
   
Академические практики философского письма (Философский факультет, III курс)

Тексти до семінарських занять:
Арістотель Метафізика (кольоровий)
К. Ясперс Духовна ситуація часу (кольоровий)
Я. Паточка Негативний платонізм (кольоровий)
О.О. Мамалуй Кінці без кінця, або ситуація пост(недо)модерну (кольоровий)

Аристотель Метафизика (1-2) с купюрами HTML
Э. Гуссерль Философия как строгая наука (начало) HTML
К. Ясперс Духовная ситуация времени (начало) HTML
Я. Паточка Негативный платонизм (начало) HTML
В. Вельш "Постмодерн" (начало) HTML
А.А. Мамалуй Концы без конца... (начало) HTML
Н.А. Бусова Этика блага и мораль справедливости (содержание) HTML
В.В. Гусаченко Дух, душа, тело… телесность? (содержание) HTML
     STUDIA UNIVERSITATIS: ФІЛОСОФІЯ І СВОБОДАілософський факультет, III курс, робоча програма)
    Studia Universitatis: философия и свобода (Философский факультет, III курс)

К. Ясперс Идея университета PDF, HTML
Х. Ортега-и-Гассет Миссия университета PDF, HTML
П. Бурдье Университетская докса и творчество: против схоластических делений HTML
Б. Ридингс Университет в руинах PDF, HTML
Ю. Габермас Ідея Університету - навчальні процеси
Ф.Г. Юнгер об университетах (фрагмент из "Совершенство техники"}

Тексты к семинарским занятиям:

1.   Дж.С. Милль "Речь об университетском воспитании" PDF полный текст HTML с купюрами
        Г. Гельмгольц "Об академической свободе германских университетов" PDF полный текст HTML с купюрами
        Дж.Г. Ньюмен "Идея университета" PDF книга целиком HTML необходимый фрагмент укр. версия
        К.В. фон Гумбольдт "О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине" DOC HTML укр. версия
        М. Хайдеггер "Самоутверждение немецкого университета" PDF

2.    И. Кант "Спор факультетов (с купюрами)" DOC HTML
        Х. Ортега-и-Гассет "Миссия университета (фрагменты)" DOC HTML
        К. Ясперс "Идея университета. Глава 9" DOC HTML

3.    Б. Ридингс "Университет в руинах (фрагменты)" DOC HTML
        Ж. Деррида "Университет глазами его питомцев" DOC HTML укр. версия

       Ридер к курсу 2021 PDF
       Ридер к курсу 2021 EPUB

Избранные места из "ректорских речей" 2014, 2017, 2018, 2019


    
СТРУКТУРАЛІЗМ ТА ПОСТ-СТРУКТУРАЛІЗМ ілософський факультет, IV курс, опис, робоча програма)
    Структурализм и пост-структурализм (Философский факультет, IV курс)

F. Dosse History of Structuralism. Vol.2 (from 1967) 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5

Тексти до семінарських занять:
Ф. де Сосюр "Курс загальної лінгвістики" (фрагмент)
К. Леві-Строс "Структурна антропологія" (фрагменти)
Р. Барт "Від твору до тексту"
М. Фуко "Правила промови"
Ж. Дерріда "Структура, знак і ігра у дискурсі гуманітарних наук"
 

М. Фуко "Слова и вещи", "Археология знания"
У. Эко "Отсутствующая структура" (в первую очередь гл. Г – "Отсутствующая структура")
Э. Бенвенист "Общая лингвистика" (гл. 2-4 «Новые тенденции в общей лингвистике», «Соссюр полвека спустя», «Понятие структуры в лингвистике»)
К. Леви-Стросс "Структурная антропология" (в первую очередь гл. 1-4)
Р. Барт Статьи (в первую очередь  «Структурализм как деятельность», «Смерть автора», «От произведения к тексту»)
Ж. Делез "По каким критериям узнают структурализм?"
Ж. Деррида «Письмо и различие»
Г. Косиков "Структура" и/или "текст" (стратегии современной семиотики)
И. Ильин "Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм"
Н. Пьеге-Гро "Введение в теорию интертекстуальности"
Н.С. Автономова Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках
Введение, Глава 1, Глава 2, часть 1, Глава 2, часть 2, Глава 2, часть 3, Глава 3, часть 1, Глава 3, часть 2
Ж. Лакан Имена-Отца
М. Фуко "Порядок дискурса" (с купюрами) DOC

       Ридер к курсу 2020 PDF
       Ридер к курсу 2020 EPUB

    СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ ілософський факультет, II курс, робоча програма) Бібліографія до курсу (чернетка)
    Средневековая философия
(Философский факультет, II курс)

Філософія та чернецтво
Міські школи: Шартрська та Сен-Вікторська
Теологія, містика та релігійні трактати
У. Еко Символізм і алегоризм

Тексти до семінарських занять:

Святий Августин Сповідь. Кн.12 (з незначними купюрами)
аль-Фарабі Три шляхи до щастя (з незначними купюрами)
Ібн Сіна Книга Спасіння. Кн.3 Метафізика
Бонавентура Путівник мислі до Бога
Бернард з Клерво Три пришестя Господа (фрагмент)
Тома Аквінський Компендіум теології (фрагменти)
Майстер Екгарт Проповіді 1-5

 

    ФІЛОСОФІЯ РЕНЕСАНСУ ілософський факультет, II курс, опис, робоча програма) Бібліографія до курсу (чернетка)
    Философия Ренессанса
(Философский факультет, II курс)

Тексти до семінарських занять:
Дж. Піко делла Мірандолла Промова про гідність людини
Н. Мак'явеллі Державець (фрагменти)
Т. Мор Утопія (Книга друга)
Т. Кампанелла Місто Сонця

В.В. Соколов "Философия эпохи Возрождения"
А.Х. Горфункель "Философия эпохи Возрождения"
Л.М. Баткин "Итальянское Возрождение: проблемы и люди" Ч.1, Ч.2, Ч.3, Ч.4, Ч.5, Ч.6, Ч.7, Содержание. Примечания
Л.М. Баткин "Европейский человек наедине с собой" 1.1, 1.2, 4.1
Л.М. Брагина "Итальянский гуманизм" Оглавление, введение, примечания, 1, 2, 3,

Эстетика Рeнессанса. Антология в 2 тт. (сост. В.П. Шестаков) 1.1-2, 1.3-4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8-9, 1.10-12, 1.13-17, 2.1, 2.2-3, 2.4-5, 2.6-7, 2.8-9, 2.10-13, 2.14-16, 2.17-19, 2.20-23, 2.24-27
Л.М. Брагина Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: идейные поиски
Л.М. Брагина Итальянское Возрождение XVI века
Л.М. Баткин "Государь" Макиавелли в контексте новоевропейской идеи личности ч.1, ч.2, ч.3
К.А. Сергеев Ренессансные основания антропоцентризма Введение, Гл. 1, Гл. 2, Гл. 3, Гл. 4,

Тексты к семинарским занятиям:

1.     Л.Б. Альберти "Рок и Фортуна" DOC HTML
2.     Л.Валла "Апология (фрагменты)" DOC HTML
2б.     Л. Валла "Об истинном и ложном благе" (фрагменты) DOC HTML
3.     М. Фичино "О моральных добродетелях" DOC HTML
4.     Л. Бруни "О научных и литературных занятиях" (с купюрами) DOC HTML
5.     Дж. Пико Мирандолла "Речь о достоинстве человека" (с купюрами) DOC HTML
5b.     Дж. Пико Мирандолла "Письмо к Эрмолао Барбаро" (с купюрами) DOC HTML
6.     Николай Кузанский "Об ученом незнании" (фрагменты) DOC HTML
7.     Джордано Бруно "О причине, начале и едином" (с купюрами) DOC HTML

       Ридер к курсу 2021 PDF
       Ридер к курсу 2021 EPUB

    ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇілософський факультет, V курс, робоча програма)
    Философия истории (Философский факультет, V курс)

Тексти до семінарських занять:
Г.В.Ф. Гегель "Основи філософії права" (фрагмент)
Ф. Ніцше "Про користь і шкоду історії для життя"
Р.Дж. Колінгвуд "Ідея історії" (фрагменти)
F.R. Ankersmit Six Theses on Narrativist Philosophy of History
Ф. Анкерсміт Використання мови у написанні історії


Г.В.Ф. Гегель "Лекции по философии истории" (фрагменты Введения) DOC HTML
Г.В.Ф. Гегель "Философия права: С. Всемирная история" (купюры, доп.) DOC
        Ф. Ницше "О пользе и вреде истории для жизни" (с купюрами) DOC HTML
        М. Фуко "Ницше, генеалогия, история" (фрагменты) DOC HTML
Дж. Коллингвуд "Идея истории" (фрагменты) DOC HTML
К. Гемпель "Функция общих законов в истории" (фрагменты) DOC HTML
Ф. Бродель "История и общественные науки. Историческая длительность (с купюрами)" DOC HTML
К. Ясперс "Смысл и назначение истории (фрагменты)" DOC HTML
Ф. Анкерсмит "История и тропология..." (фрагменты) DOC HTML
Х. Уайт "Метаистория" (фрагменты) DOC HTML
Ф. Анкерсмит "Шесть тезисов нарративной философии истории" (с купюрами) DOC HTML

А. Магун "Сдвиг по Ницше: философия истории Ф. Ницше и наше время"
Л.П. Репина История исторического знания (пособие для вузов)
Введение Гл.1 Гл.2 Гл.3 Гл.4 Гл.5 Гл.6 Гл.7 Гл.8 Гл.9
В.Сидорцов Постмодернистские контуры исторического сознания
М. Кукарцева Хейден Уайт и практика исторических исследований XX века


    ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ілософський факультет, I курс) Бібліографія до курсу (чернетка)
    Философия Древнего Востока (Философский факультет, I курс)

Тексти до семінарських занять:
Конфуцій Вислови (фрагменти)
Даодецзін (1998)
Джвандзи (фрагменти)

0. Фрагменты из упанишад DOC
1. Кундакунда "Правачана-сара" (фрагменты) DOC HTML
2. Вопросы Милинды (Милиндапаньха) Гл.1 (с купюрами) DOC HTML
3. Патанджали "Йога-сутры" (фрагменты) DOC HTML
Ишваракришна "Санкхья-карика" (фрагменты) DOC HTML
4. "Лунь Юй" (фрагменты) DOC HTML
"Мэн Цзы" (фрагменты) DOC HTML
5. "Чжуан цзы" (фрагменты) DOC HTML

*****           

ПОСТМОДЕРНАЯ ПОЛИТИКА* (Социологический факультет, IV курс, формальная программа)

А. Бадью Можно ли мыслить политику?
А. Бадью Краткий трактат по метаполитике 1-2, 3-5, 6-8, 9-10

Тексты к семинарским занятиям:

1.     Ж. Деррида "Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук" (с купюрами) DOC HTML
2.     М. Фуко "Нужно защищать общество", "Право на смерть и власть над жизнью" (фрагменты) DOC HTML
3.     Ж. Делез "Post scriptum
: к обществам контроля", Контроль и становление" DOC HTML
Ж. Дельоз Суспільство контролю. PostScriptum

4.     Дж. Агамбен "Грядущее сообщество" (фрагменты) DOC HTML
5.     Ж.-Л. Нанси "Непроизводимое сообщество" (фрагменты) DOC HTML
6.     Дж. Агамбен "От государства контроля к практикам отменяющей власти" (с купбрами) DOC HTML

       Ридер к курсу 2020 PDF
       Ридер к курсу 2020 EPUB

 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ* (Исторический факультет, факультет психологии, факультет иностранных языков, II курс, формальная программа)

Тексты к семинарским занятиям:

1.     М. Элиаде "Очерки сравнительного религиоведения" (фрагменты) DOC HTML
2.     З. Фрейд "Будущее одной иллюзии" (фрагменты) DOC HTML
3.     К. Юнг "Психология и религия" (фрагменты) DOC HTML
4.     Э. Фромм "Психоанализ и религия" (фрагменты) DOC HTML
5.     Р. Белла "Социология религии" (с купюрами) DOC HTML

Учебники, справочные материалы, первоисточники и пр. - на сайте "Религия, история, философия"

Религиоведение. Энциклопедический словарь (2006).
Под редакцией А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян

    От составителей

А

Абеляр - Акбар
Акиба - Англокатолицизм
Андреев - Апофатическое богословие
Ареопагитики - Ашока

ООберлинская школа теологии - "Опус Деи"
Оракул - Ошо Раджниша движение

Б

Баб - Бейли
Бейль - Блондель
Боас - Бофф
Бохеньский - Буддизма тибетского школы
Буддизма японского школы - Бэкон

ППагода - Патриархи русские
Патриархи русские - Плерома
Плюрализм религиозный - Православная организация
Православная периодика в России - Прамонотеизм
Преанимизм - Протестантская культура
Протестантская периодика в России - Пятидесятничество

В

Вавилонская религия - Веданта
Ведийская мифология - "Вехи"
Вивекананда - "Высокая церковь"

РРабле - Религиоведение
Религиоведение в России - Религия и глобальные проблемы современности
Религия и государство - Религия и педагогика
Религия и политика - Ренан
Рерихи - Русская православная церковь
Русская православная церковь - Рэдклифф-Браун

Г

Гадание - Героев культ
Гесиод - Государственная религия
Государственная церковь - Гхош

С

Савеллианство - Синтоизм
Синтоистская мифология - Схоластика

Д

Далай-Лама - Декарт
Делез - Диодор Тарсский
Диофизиты - Древнеримская религия
Древнеримская религия - Дюшен

Т

Табу - Теономия
Теософия - Тюбингенская школа

ЕЁ

Евангелизация - Ефименко

У

Уайтхед - "У Чжэнь Пянь"

Ж

Жанры религиозной литературы - Жречество

Ф

Фаллический культ - Фюстель де Куланж

З

Забелин - Зороастризм

Х

Хаджж - Хтоническое

ИЙ

Ибн-Араби - Императоров культ
Имяславие - Инквизиция
Интегральная йога - Исламские ритуалы
Исламские ритуалы - Иудаизм
Иудаизм в России - Иудейские праздники
Иудейское искусство - Йога

Ц

Царство Божье - Цыбиков

К

Кааба - Карма
Карнелл - Католические церкви восточного обряда
Католическое искусство - Кокс
Колдовство - Коптская церковь
Коран - Кюнг

Ч

Чайтанья - Чудо

Л

Лавель - Лолларды
Ломоносов - Лютеранство

ШЩ

Шактизм - Щербатской

М

Маарри - Маритен
Мариология - Мессия
Метемпсихоз - Мокша
Молитва - Мюридизм

Э

Эванс Притчард - Эчмиадзин

Н

Нагарджуна - Неоиндуизм
Неоконфуцианство - Нетерпимость религиозная
Нибур - Ньяя

Ю

Южноаравийская религия - Юродивый

 

 

Я

"Я и Другой" в религии - Яхве

 


     СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ* (Социологический факультет, II курс, формальная программа)

В.А. Конев Социальная философия (учебное пособие)
А.А. Ивин Основы социальной философии (учебное пособие, главы) 

Тексты к семинарским занятиям:

1.     Аристотель "Политика" (фрагменты) DOC HTML
2.     Августин Аврелий "О граде Божием" (фрагменты) DOC HTML
        Н. Макиавелли "Государь" (фрагменты) DOC HTML
3.     Т. Гоббс "Левиафан" (фрагменты) DOC HTML
4.     Ж.-Ж. Руссо "Об общественном договоре" (фрагменты) DOC HTML
5.     И. Кант "К вечному миру" (фрагменты) DOC HTML
6.     Г. Гегель "Философия права" (фрагменты) DOC HTML
7.     К. Ясперс "Цель и назначение истории" (фрагменты) DOC HTML
        Х. Ортега-и-Гассет "Восстание масс" (фрагменты) DOC HTML
8.     Н. Луман "Понятие общества" (фрагменты) DOC HTML
9.     М. Фуко "Воля к истине" (фрагменты) DOC HTML
10.   У. Эко "От игры к карнавалу", "Утраченная укромность частной жизни" DOC HTML
11.   Ж. Бодрийяр "В тени молчаливого большинства" (фрагменты) DOC HTML
12.   Ж. Делез "Post scriptum: к обществам контроля" DOC HTML


Рецензии

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Rambler's Top100